شماره تلفن های داخلی آموزشکده سما اندیشه
طبقه چهارم
مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی مدیر پژوهش
آقای باباخانی 106 آقای نوری 162
آبدارخانه طبقه چهارم کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت
آقای حسنی 169    
طبقه سوم
معاون پشتیبانی دبیرخانه
آقای شهرکی 105 خانم تهرانی فر 333
امور مالی رییس امور عمومی
آقای رستمی 113 آقای کریمی 222
صندوق رفاه دانشجویان کارگزینی کارکنان
خانم خزلی 159 خانم نظری 131
آبدارخانه طبقه سوم امور اساتید و هیأت علمی
آقای خضری 155 خانم سرکویه 131
طبقه دوم
مسئول حراست کارشناس مالی دانشجویی
آقای اشترانی 104 آقای ترابی 147
طبقه اول
معاون دانشجویی و فرهنگی و آموزشي مدیر آموزش
آقای صلواتی 107 خانم عسکری 142
مدیر دانشجویی کارشناس گروه کامپیوتر، الکترونیک و الکتروتکنیک
آقای محمد افتخاری 108 آقای میرزاپور 153
کارشناس فارغ التحصیلان کارشناس گروه معماری و تربیت بدنی
خانم موید 135 آقای قدرت افتخاری 153
امور فرهنگی کارشناس گروه حسابداری، مدیریت بازرگانی و امور اداری
آقای موسوی 141 خانم بابائی 153
    بایگانی آموزش
       
طبقه همکف
امور امتحانات  
خانم تاج دینی 152    
امور کلاس ها آبدارخانه طبقه همکف
آقای فرخ نیا 166 آقای بیات 127
انتظامات    
111