کسب مدال برنز جهانی کشتی توسط یونس امامی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشکده مهارت و کارافرینی اندیشه

کد خبر: 877

کسب مدال برنز  جهانی کشتی توسط یونس امامی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشکده مهارت و کارافرینی اندیشه را به تمامی اساتید، کارمندان و دانشجویان عزیز تبریک عرض می نماییم.

 

رامین رضوانی امتیاز به خبر :