آغاز ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 در مدارس سما

کد خبر: 875

تلفن های تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

دبستان پسرانه و دبیرستان پسرانه دوره اول : 65562102  - 65563610  

دبیرستان پسرانه دوره دوم: 65563574

بیرستان دوره اول دخترانه : 09037436061

 

رامین رضوانی امتیاز به خبر :