جمعه 04 December 1396   |     |  ورود به سايت
دانلود فايل
     
 
 
   
   
 
 
     
فرم هاي خام پروپوزال نويسي طرح هاي پژوهشي
 عنوان توضیحات
فرم شماره صفردانلودپيشنهاد طرح پژوهشي
فرم الفدانلودشناسنامه ي طرح پژوهشي
فرم داوري پروپوزالدانلودفرم ارزیابی طرح پژوهشی
فرم قرارداد طرحدانلودقرار داد اجرای طرح پژوهشی
فرم گزارش دوره ايدانلودفرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی
فرم گزارش نهاييدانلودفرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی
دانلود فرم هاي خام
 عنوان توضیحات
آيين نامه جديد كارآموزيدانلود 
درخواست كلاس تقويتيدانلودجهت درخواست دانشجويان شاهد و ايثارگر بابت شركت در كلاسهاي تقويتي
فرم ارائه چكدانلوداين فرم براي ارائه چك بجاي پول نقد توسط دانشجو به آموزشكده مي باشد
فرم اعلام شماره حساب سیبادانلودمدارک لازم جهت تشکیل پرونده اساتید به همراه فرم اعلام شماره حساب سیبا
فرم پيش نويس گواهي اشتغال به تحصيل دانلود درج اطلاعات توسط دانشجو جهت صدور گواهي اشتغال به تحصيل
فرم ثبت اطلاعات اوليه دانشجويان شاهد و ايثارگر دانلودجهت ثبت اطلاعات خود و ارائه به دفتر فرهنگ اسلامي از اين فرم استفاده نماييد
فرم ثبت نامدانلودجهت درج دروس مورد نياز در زمان انتخاب واحد توسط دانشجو
فرم ثبت نام جشن ازدواج دانشجويي دانلودثبت اطلاعات دانشجو جهت استفاده از مزاياي جشن ازدواج دانشجويي
فرم جمع آوري اطلاعات داوران تخصصي دانلودجهت انتخاب داوران پژوهشي آموزشكده ( مختص دكترا و دانشجوي دكترا )
فرم خام سوالدانلودالگوي طراحي سوالات پايان ترم اساتيد محترم
فرم درخواست تقسيط شهريه دانلوددرخواست تقسيط شهريه توسط دانشجو به آموزشكده
فرم درخواست دانشجو دانلودكليه درخواستهاي دانشجويان از رييس آموزشكده در اين فرم درج مي گردد
فرم درخواست عضويت در كتابخانه دانلوداين فرم توسط دانشجو جهت عضويت در كتابخانه
فرم شماره 1 اساتید حق التدریسدانلودمربوط به اساتید حق التدریس نیمسال اول 92-91
فرم های خام كارآموزي - اسفند 94دانلودجهت ثبت اطلاعات مكان كارآموزي
مدارك لازم جهت صدور گواهينامه فارغ التحصيلي - امور دانشجوییدانلود