جمعه 04 December 1396   |     |  ورود به سايت
تماس با ریاست دانشگاه


تلفن مستقیم مسئول دفتر ریاست دانشگاه، خانم بابایی:

 

65561021 - داخلی 139

-----------------------------------------------------------

تماس با ریاست
ارسال

 
روابط عمومی دانشکده
ارسال