اطلاعیه ثبت نام مسابقات سراسری قرآن و عترت در سما

اطلاعیه ثبت نام مسابقات سراسری قرآن و عترت در سما
جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه فرمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه فرمایید.

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط