جلسه ریاست محترم دانشگاه های آزاد اسلامی واحد شهر قدس و واحد سما اندیشه

جلسه ریاست محترم دانشگاه های آزاد اسلامی واحد شهر قدس و واحد سما اندیشه
در روز شنبه مورخه 98/8/18 دکتر رمضانی ریاست واحد سما اندیشه با آقای دکتر قاسمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دیدار نمودند و در خصوص همکاری های متقابل در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه، در روز شنبه مورخه 98/8/18 دکتر رمضانی ریاست واحد سما اندیشه با آقای دکتر قاسمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دیدار نمودند و در خصوص همکاری های متقابل در حوزه های مختلف آموزشی و فرهنگی بحث و تبادل نظر کردند. در ادامه ایشان از مجتمع دانشگاهی شهید حججی بازدید به عمل آوردند. 

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط