حضور کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم 13 آبان شهر اندیشه

حضور کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم 13 آبان شهر اندیشه
جمعی از دانشجویان و کارکنان همگام با مردم فهیم شهر اندیشه در مراسم راهپیمایی 13 آبان که از جلوی شورای شهر اندیشه آغاز گردید و تا گلزار شهدای گمنام ادامه داشت، شرکت نمودند.

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما انديشه، جمعی از دانشجویان و کارکنان همگام با مردم فهیم شهر اندیشه در مراسم راهپیمایی 13 آبان که از جلوی شورای شهر اندیشه آغاز گردید و تا گلزار شهدای گمنام ادامه داشت، شرکت نمودند. شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل، انزجار خود را از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و نوکرانش ازجمله رژیم صهیونیستی اعلام نمودند. در پایان قطعنامه انزجار از استکبار جهانی توسط مجری برنامه قرائت گردید که با شعار مرگ بر آمریکا  و حمایت همه جانبه شرکت کنندگان همراه شد.

دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما انديشه آبان 1398
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط