بازدید نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از مجتمع دانشگاهی شهید حججی ( شهر اندیشه ) واحد تهران شمال

بازدید نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از مجتمع دانشگاهی شهید حججی ( شهر اندیشه ) واحد تهران شمال
در روز یکشنبه مورخه 98/8/12 مدیر کل محترم آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بهمراه مدیران مربوطه از مجتمع شهید حججی ( شهر اندیشه ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بازدید نمودند. 

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه، در روز یکشنبه مورخه 98/8/12 مدیر کل محترم آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بهمراه مدیران مربوطه از مجتمع شهید حججی ( شهر اندیشه ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بازدید نمودند. 

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط