شرکت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم پیاده روی نیشابور تا مشهد مقدس

شرکت جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم پیاده روی نیشابور تا مشهد مقدس
جمعی از دانشجویان واحد با حضور در کاروان پیاده روی نیشابور تا مشهد مقدس دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در این مراسم معنوی شرکت نمودند و در مراسمات برگزار شده در مشهد مقدس حضوری فعال داشتند.

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه از تاریخ 98/8/4 الی 98/8/8 همزمان با ایام سوگواری حضرت محمد مصطفی (ص) ، امام حسن مجتبی (ع) و شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)، جمعی از دانشجویان واحد با حضور در کاروان پیاده روی نیشابور تا مشهد مقدس دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور در این مراسم معنوی شرکت نمودند و در مراسمات برگزار شده در مشهد مقدس حضوری فعال داشتند. 

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه  
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط