کاشت نهال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه به مناسبت هفته منابع طبیعی

کاشت نهال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه به مناسبت هفته منابع طبیعی
مراسم روز درختکاری در مورخه 97/12/15 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه برگزار گردید.

مراسم روز درختکاری در مورخه 97/12/15 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه برگزار گردید و تعدادی نهال در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست در محوطه واحد سما اندیشه کاشته شد.

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط