شرکت دانشجویان ، اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اندیشه

شرکت دانشجویان ، اساتید و کارمندان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اندیشه
دانشجویان ، اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه  همگام با مردم فهیم شهر اندیشه و دیگر هموطنان در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اندیشه  شرکت نمودند .

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه  دانشجویان ، اساتید و کارمندان  این واحد دانشگاهی  همگام با مردم فهیم شهر اندیشه و دیگر هموطنان در مراسم راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اندیشه  شرکت نمودند .

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط