برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان ، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه معماران تجربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان ، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه معماران تجربی  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه
در روز های پنج شنبه و جمعه  مورخه های یازدهم و دوازدهم بهمن ماه آزمون ورود به حرفه مهندسان ، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه معماران تجربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در  نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار گردید .

به گزارش دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در روز های پنج شنبه و جمعه  مورخه های یازدهم و دوازدهم بهمن ماه آزمون ورود به حرفه مهندسان ، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه معماران تجربی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه در  نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار گردید .

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اندیشه
 

امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط