زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97
زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97
شروع ثبت نام : 97/11/06 روز شنبه
ثبت نام با تاخیر : 97/11/11
شروع و پایان کلاسها : 97/11/13 لغایت 98/03/23
حذف و اضافه : 97/11/27 لغایت 97/12/01
حذف و اضافه با تأخیر : 97/12/02
امتحانات : 98/03/25 لغایت 98/04/06

شروع ثبت نام: 97/11/06 روز شنبه
رشته های الکترونیک و تاسیسات و برق صنعتی: 97/11/06 روز شنبه (خانم ها و آقايان) 
رشته های حسابداری و امور اداری و مديريت بازرگاني: 97/11/07 روز یکشنبه (خانم ها و آقايان ، كارداني و كارشناسي)
رشته‌های تربیت بدنی، نقشه‌کشی عمومی، مکانیک‌ خودرو: 97/11/08 روز دوشنبه (خانم ها و آقايان)
رشته  نرم افزار کامپیوتر: 97/11/09 روز سه شنبه (خانم ها و آقايان)
رشته های معماری، ساختمان، گرافیک: 97/11/10 روز چهارشنبه (خانم ها و آقايان)
ثبت نام با تاخیر تاريخ: 97/11/11 

شروع وپایان کلاسها: 97/11/13 لغایت 98/03/23 
 

حذف و اضافه 
رشته هاي الکترونیک، تاسیسات و برق صنعتی: 97/11/27 روز شنبه (خانم ها و آقايان)
رشته حســابداري، امور اداری و مديريت بازرگاني: 97/11/28 روز يكشنبه (خانم ها و آقايان، كارداني و كارشناسي)
رشته هاي تربيت بدني، نقشه كشي، مكانيك خودرو: 97/11/29 روز دوشنبه (خانم ها و آقايان)
رشته نرم افزار كامپيوتر: 97/11/30 روز سه شنبه (خانم ها و آقايان)
رشته های معماری، ساختمان، گرافیک: 97/12/01 روز چهار شنبه (خانم ها و آقايان)
حذف و اضافه با تاخیر: تاريخ 97/12/02 
امتحانات: 98/03/25 لغایت 98/04/06 

(ثبت نام اینترنتی می باشد)
امورآموزش

امتیاز به خبر :